Baş+arı: Baş olmak için arı gibi çalışmak gerekir.